MK blog

informace a krátká zamyšlení z právní oblasti

Ve zrychleném legislativním procesu byl přijat zákon č. 245/2022 Sb., kterým se již po jednom roce od přijetí mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ZESM). Novela nabyla účinnosti 1. října 2022.

Absurdita roku

20.12.2018

Jsou zákony, jejichž smysluplnost před klienty nedokáži ani při sebelepší vůli obhájit. V končícím roce 2018 je pro mne v tomto směru jasnou jedničkou zavedení povinné evidence skutečných majitelů právnických osob.

Bývá mi smutno z toho, s jakou samozřejmostí nebo možná lhostejností přijímá i řada mých kolegů neustále bobtnající počet všemožných veřejnoprávních norem, regulací a jejich opakovaných novel, kterými se jejich iniciátoři snaží krotit všemožné skutečné i domnělé neduhy naší společnosti. Nejen u nás přinesla postmoderní doba mimo jiné onu falešnou...

Koncem září nabyla účinnosti nenápadná, ale poměrně významná změna procesně právních norem, která by si měla vynutit větší disciplínu soukromých žalobců. Do nynějška znamenalo marné uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku pouze dočasnou překážku v cestě za spravedlností, a to díky možnosti obnovit řízení zastaveného z důvodu včasného...

Počátkem příštího roku nabývají účinnosti zbývající části zákona č. 368/2016 Sb., kterým byl v návaznosti na tzv. čtvrtou AML směrnici EU od začátku roku 2017 novelizován český zákon proti praní špinavých peněz. V jeho rámci došlo ke změně definice skutečného vlastníka (majitele) právnické osoby a v této souvislosti byly novelizovány některé další...

Na konci února nabývá účinnosti tzv. malá novela občanského zákoníku, přesněji řečeno převážná část jejích ustanovení. Jde o dlouho připravovanou první novelu nového soukromoprávního kodexu, který začal platit počátkem roku 2014.

Rok 2017 je v jistém smyslu rokem, ve kterém se završují revoluční, z historického pohledu spíše kontrarevoluční, změny, které přinesl "nový" občanský zákoník v oblasti práv k nemovitostem. Vedle hojně komentovaného počinu, podle kterého se stavba opět stala součástí pozemku, je z praktického pohledu ještě mnohem významnější změnou explicitní...

Soudní dvůr Evropské unie vydal na konci roku netrpělivě očekávané rozhodnutí ve věci C‑127/15, kterým bylo řízení o předběžné otázce nastolené rakouským soudem ve sporu Verein für Konsumenteninformation proti INKO, Inkasso GmbH. Rozhodnutí má klíčový význam pro určení, jaké parametry musí obsahovat dohoda o splácení stávajícího dluhu uzavřené mezi...

Vícepremiér Babiš se rozhodl vyřešit svůj konflikt zájmů vyčleněním svých majetkových podílů v jím vlastněných firmách do svěřenského fondu. Je to jedna z nejzajímavějších zpráv začátku roku. Pro mne je to zároveň velmi dobrá zpráva. Ne kvůli panu Babišovi. Mám radost kvůli svěřenským fondům jako takovým.

Napočátku prosince nabývá účinnosti zcela nový zákon o spotřebitelském úvěru. Poskytováníspotřebitelských úvěrů se stává licencovanou činností pod dohledem ČNB, ochranaspotřebitele coby příjemce úvěru nově dopadne i na hypoteční a jiné úvěrysouvisející s bydlením a dosud poměrně obecná pravidla upravujícíposkytování a zprostředkování...