Právní novinky 

aneb co je nového v legislativě, judikatuře a dalších oblastech práva

Na konci září 2023 nabyl účinnosti zcela nový zákon o preventivní restrukturalizaci (zák. č. 284/2023 Sb.). Jde o transpozici směrnice EU 2019/1023 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení.

Legislativním tématem číslo jedna pomalu končícího roku 2023 je nepochybně projednávání a schvalování změn v daních a dalších odvodech v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Stranou pozornosti by však neměly zůstat další změny, které tento rok dosud v legislativě či soudní praxi přinesl. Zde je výběr deseti právních novinek, které stojí za pozornost:...

Na počátku října 2023 nabývá účinnosti většina změn zákonné úpravy pracovněprávních vztahů, které přinesla tzv. transpoziční novela zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.). Změny se týkají hlavně práce na dálku (home office) a dohod mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Novela rovněž otevírá nové možnosti doručování písemností ve vztahu mezi...

Na konci června 2023 schválila poslanecká sněmovna připravovanou novelu zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.). Novela byla již schválena senátem, podepsána prezidentem a vyhlášena pod č. 271/2023 Sb.

Vláda schválila v červnu návrh novely insolvenčního zákona, který je ve sněmovně projednáván pod číslem tisku 491/0. Tato novela reaguje na aktuální problémy insolvenční praxe, zejména pak dlouhé doby trvání insolvenčních řízení. Přináší i mnoho dalších změn, které mají významný dopad nejen pro fyzické osoby, ať už podnikající či nepodnikající, ale...

Nejpozději do konce tohoto roku (konkrétně do 23. 12. 2023) by měl být schválen a nabýt účinnosti zcela nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení), který by měl nahradit stávající zákon č. 168/1999 Sb. Uvedený termín je lhůtou pro transpozici příslušné směrnice EU. Vláda schválila návrh nového zákona na konci srpna...

Na počátku srpna nabyl účinnosti zákon č. 172/2023 Sb. obsahující mj. novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Novela ukládá všem povinným osobám uvedeným v § 2 AML zákona povinnost zavést vnitřní oznamovací systém podle nového zákona o ochraně oznamovatelů (tzv....

Zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci podléhají od začátku srpna zcela nové regulaci, která jim ukládá zavést opatření k ochraně fyzických osob, které upozorní na možné protiprávní jednání, se kterým se setkají při své práci (nebo jiné obdobné činnosti) pro daného zaměstnavatele. Konkrétně jde o zákon č. 171/2023 Sb., kterým byla do...

Jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů poslední doby je nepochybně přijetí zcela nového stavebního zákona, jehož rozhodující části (pro standardní typy staveb) by měly nabýt účinnosti v polovině příštího roku (1. 7. 2024).

Citelný zásah do stávající nemravné praxe realitních kanceláří, které ve svých "rezervačních smlouvách" zavazují zájemce o koupi nemovitosti povinností uzavřít kupní smlouvu (či smlouvu o smlouvě budoucí) pod hrozbou propadnutí tzv. rezervačního poplatku přináší přelomový rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2023, sp. zn. 33 Cdo 1507/2022.