Právní novinky 

aneb co je nového v legislativě, judikatuře a dalších oblastech práva

Počátkem července 2024 nabývá účinnosti zákon č. 125/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a některé další související zákony.

Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na novelu občanského soudního řádu, kterou by měl být do našeho právního řádu implementován nový procesní institut nazvaný rozkaz k vyklizení.

V květnu 2024 byl pod č. č. 123/2024 Sb. publikován zákon, kterým má podle důvodové zprávy dojít ke změně dosavadního stavu rozlišování mezi formálními svazky párů stejného pohlaví a párů pohlaví opačného, přičemž deklarovaným cílem je poskytnout stejnopohlavním párům, které si přejí vstoupit veřejně do přejí vstoupit veřejně do trvalého a státem...

Na začátku května 2024 nabyl účinnosti zákon č. 107/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon). Uvedená novela rozšiřuje působnost české AML legislativy, a to po věcné i osobní stránce.

Na konci září 2023 nabyl účinnosti zcela nový zákon o preventivní restrukturalizaci (zák. č. 284/2023 Sb.). Jde o transpozici směrnice EU 2019/1023 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení.

Legislativním tématem číslo jedna pomalu končícího roku 2023 je nepochybně projednávání a schvalování změn v daních a dalších odvodech v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Stranou pozornosti by však neměly zůstat další změny, které tento rok dosud v legislativě či soudní praxi přinesl. Zde je výběr deseti právních novinek, které stojí za pozornost:...

Na počátku října 2023 nabývá účinnosti většina změn zákonné úpravy pracovněprávních vztahů, které přinesla tzv. transpoziční novela zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.). Změny se týkají hlavně práce na dálku (home office) a dohod mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Novela rovněž otevírá nové možnosti doručování písemností ve vztahu mezi...

Na konci června 2023 schválila poslanecká sněmovna připravovanou novelu zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.). Novela byla již schválena senátem, podepsána prezidentem a vyhlášena pod č. 271/2023 Sb.

Vláda schválila v červnu návrh novely insolvenčního zákona, který je ve sněmovně projednáván pod číslem tisku 491/0. Tato novela reaguje na aktuální problémy insolvenční praxe, zejména pak dlouhé doby trvání insolvenčních řízení. Přináší i mnoho dalších změn, které mají významný dopad nejen pro fyzické osoby, ať už podnikající či nepodnikající, ale...

Nejpozději do konce tohoto roku (konkrétně do 23. 12. 2023) by měl být schválen a nabýt účinnosti zcela nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení), který by měl nahradit stávající zákon č. 168/1999 Sb. Uvedený termín je lhůtou pro transpozici příslušné směrnice EU. Vláda schválila návrh nového zákona na konci srpna...