JUDr. Ing. Martin Kofroň

advokát s dlouholetou praxí v advokacii i podnikové sféře 

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vystudoval jsem rovněž obor Ekonomika a řízení na Stavební fakultě ČVUT.

Do září 2016 jsem byl vedoucím advokátem advokátní kanceláře KPMG Legal, kterou jsem v roce 2010 spoluzakládal. Během svého působení v KPMG jsem se zaměřoval zejména na problematiku korporátního práva, smluvního práva, práva hospodářské soutěže a veřejnoprávních regulací, často v oblastech spadajících pod dohled České národní banky. 

Vedle standardních právních zakázek jsem se podílel na řadě compliance projektů v bankách, pojišťovnách a jiných obchodních společnostech, mimo jiné v souvislosti s adaptací firem na nový občanský zákoník či novou právní úpravu kolektivního investování, platebních služeb či spotřebitelského financování. Významnou část své praxe věnuji otázkám nástupnictví ve vztahu k významnému rodinnému majetku či rodinné firmě. V této souvislosti mám zkušenosti rovněž se strukturováním, zakládáním a správou svěřenských fondů. 

Před příchodem do KPMG jsem vedl právní odbor společnosti ŠkoFIN patřící do skupiny Volkswagen Financial Services. Vedle odpovědnosti za compliance a právní podporu ve všech oblastech práva jsem řídil rovněž procesy správy a vymáhání nedobytných pohledávek. Mám za sebou publikační a přednáškovou činnost v oblasti leasingu a spotřebitelského financování. Toto své odborné zaměření jsem uplatňoval po řadu let rovněž při svém působení v České leasingové a finanční asociaci.