Mgr. Ing. Martin Kofroň

advokát s více než dvacetiletou právní praxi v advokacii i podnikové sféře 

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vystudoval jsem rovněž obor Ekonomika a řízení na Stavební fakultě ČVUT.

Do září 2016 jsem byl vedoucím advokátem advokátní kanceláře KPMG Legal, kterou jsem v roce 2010 spoluzakládal. Během svého působení v KPMG jsem se zaměřoval zejména na problematiku korporátního práva, smluvního práva, práva hospodářské soutěže a veřejnoprávních regulací, často v oblastech spadajících pod dohled České národní banky. 

Vedle standardních právních zakázek jsem se podílel na řadě compliance projektů v bankách, pojišťovnách a jiných obchodních společnostech, mimo jiné v souvislosti s adaptací firem na nový občanský zákoník či novou právní úpravu kolektivního investování, platebních služeb či spotřebitelského financování.

Před příchodem do KPMG jsem vedl právní odbor společnosti ŠkoFIN patřící do skupiny Volkswagen Financial Services. Vedle odpovědnosti za compliance a právní podporu ve všech oblastech práva jsem řídil rovněž procesy správy a vymáhání nedobytných pohledávek. Mám za sebou publikační a přednáškovou činnost v oblasti leasingu a spotřebitelského financování. Toto své odborné zaměření jsem uplatňoval po řadu let rovněž při svém působení v České leasingové a finanční asociaci.