Trestní odpovědnost společností

compliance a zastupování

Poskytované služby

Compliance analýza

  • analýza vnitřních předpisů a ostatní dokumentace z pohledu compliance se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob
  • revize současné dokumentace
  • příprava nové dokumentace a její připomínkování

Zastupování

  • zastupování ve všech sporech spojených s trestní odpovědností právnických osob