Svěřenské fondy

strukturování, zakládání a správa

Poskytované služby

Úvodní konzultace (poskytována zdarma)

 • vyjasnění záměru klienta (situace potenciálně řešitelné s využitím institutu svěřenského fondu)
 • posouzení vhodnosti využití institutu svěřenského fondu pro řešení záměru, obecné nastínění možné struktury či případných alternativních řešení, ať již v rámci nebo mimo rámec svěřenských fondů
 • na úvodní konzultaci může být v případě zájmu klienta přítomen spolupracující daňový poradce

Právní a daňové strukturování svěřenského fondu

 • právní a daňová analýza záměru
 • příprava písemného výstupu v podobě návrhu, příp. více alternativních návrhů, struktury svěřenského fondu a vzájemných práv a povinností zúčastněných subjektů (správce, zakladatel, obmyšlený/ní, protektor)
 • součástí návrhu struktury je rovněž shrnutích relevantních právních, regulatorních a daňových konsekvencí založení a fungování svěřenského fondu v navržené struktuře z pohledu zúčastněných subjektů

Založení svěřenského fondu

 • příprava úplného znění statutu svěřenského fondu a smlouvy o založení svěřenského fondu na základě návrhu struktury (včetně dvou kol připomínek)
 • související komunikace s notářem včetně asistence při samotném zakládacím aktu
 • registrace fondu ve veřejném rejstříku a asistence s daňovou registrací
 • podle druhu vyčleněných aktiv povedení případných registrací týkajících se aktiv fondu v příslušných registrech a rejstřících (např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík)

Správa svěřenského fondu

 • v závislosti na druhu aktiv tvořících majetek svěřenského fondu může být součástí služeb advokáta rovněž převzetí správy svěřenského fondu

Ad hoc právní poradenství

 • právní poradenství na ad hoc bázi související s fungováním svěřenského fondu a případnými změnami poskytované správci nebo zakladateli svěřenského fondu (alternativně k případnému převzetí samotné správy svěřenského fondu)