Standardní advokátní služby

zkušenost, dostupnost a osobní přístup

Obecné právní poradenství
Zastupování v právních sporech
Příprava a připomínkování smluv
Soudní a správní řízení
Správa majetku
Advokátní úschova