Vymáhání pohledávek

soudní i mimosoudní řešení nezaplacených dluhů

Poskytované služby

Vymáhání pohledávek

  • analýza návratnosti pohledávek
  • zastupování při vymáhání pohledávek v soudní i mimosoudní fázi řízení

Správa pohledávkového portfolia

  • analýza současného stavu portfolia
  • asistence při systematické správě pohledávkového portfolia