Ochrana osobních údajů

pro správce i zpracovatele 

Poskytované služby

Úvodní konzultace

  • analýza současného stavu dodržování předpisů o ochraně osobních údajů klienta
  • navržení vhodného postupu k dosažení souladu se zákony
  • příprava rámce ochrany osobních údajů pro budoucí správce a zpracovatele

Úprava smluvní dokumentace a informačních dokumentů

  • komplexní úprava veškeré dokumentace k zajištění úplného souladu se zákonnými podmínkami včetně dvou kol připomínek
  • poradenství při zřizování infrastruktury na ochranu osobních údajů

GDPR