Obchodní smlouvy

příprava, revize a poradenství

Poskytované služby

Komplexní poradenství ve věcech obchodních smluv

  • příprava a revize všech typů obchodních smluv od odběratelsko-dodavatelských až po komplexní nepojmenované (včetně dvou kol přípomínek)
  • analýza smluvní dokumentace společnosti včetně vnitřních předpisů
  • poradenství při vstupování do smluvních vztahů a transakcí

Smlouvy pro běžný provoz společnosti

  • příprava všeobecných obchodních podmínek, kupních smluv a dalších
  • analýza současné smluvní dokumentace z pohledu souladu s účinnými zákony a rozhodovací praxí soudů, zejména z pohledu ochrany spotřebitele

Vnitřní úprava poměrů ve společnosti

  • smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o výkonu funkce a další
  • poradenství v oblasti vnitřních předpisů a podmínek pro obchodní zástupce společnosti