Leasing

konzultace, dokumentace a spory

Poskytované služby

Úvodní konzultace

  • analýza současného stavu dokumentace
  • zhodnocení záměru sjednání leasingu
  • poradenství v oblasti financování

Dokumentace

  • příprava veškeré nezbytné leasingové dokumentace včetně připomínkování
  • revize současné smluvní dokumentace

Spory z leasingových smluv

  • zastupování ve sporech z leasingových smluv