Už máte živnostenský list na poskytování úvěrů?

15.11.2016

Ještě ne? Pak máte nejvyšší čas o něj zažádat. V prosinci už bude pozdě.

Možná namítáte, že úvěry neposkytujete a že podnikáte v jiném oboru. To ale ještě nemusí znamenat, že zmíněné rozšíření předmětu podnikání nestojí ve vašem případě za úvahu. Zvážit byste jej měli v případě, že mezi vašimi zákazníky jsou spotřebitelé a že ne všichni z nich plní své závazky vůči vám řádně a včas. Pokud do vašeho rejstříku postupů vůči neplatičům patří uzavírání splátkových dohod, měli byste zpozornět. Případně by měly zpozornět rovněž subjekty, které pro vás uzavírání splátkových dohod zajišťují. Jakákoli taková dohoda uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem se považuje za uzavření spotřebitelského úvěru a pokud je na jejím základě dlužník zavázán platit kromě samotného dluhu cokoli dalšího, například úroky z prodlení, je k jeho poskytnutí od prosince tohoto roku nutné příslušné povolení České národní banky. Vyplývá to z převažujících interpretací nového zákona o spotřebitelském úvěru, který počátkem prosince nabývá účinnosti.

Vzhledem k tomu, že až dosud nešlo v případě poskytování úvěrů, a to ani spotřebitelských, o činnost, pro kterou byla licence České národní banky nutná, je samozřejmé, že v okamžiku nabytí účinnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru nebude nikdo takovým povolením disponovat. Bude o něj možné žádat až na základě tohoto zákona, který na tuto okolnost ve svých přechodných ustanoveních pamatuje a umožňuje po přechodnou dobu licenci České národní banky nahradit příslušným živnostenským oprávněním k této činnosti, pokud jím daný subjekt disponuje v okamžiku nabytí účinnosti nového zákona. Na základě tohoto živnostenského oprávnění dosud vykonávají svou podnikatelskou činnost profesionální poskytovatelé spotřebitelského financování. Z uvedených důvodů by ale jeho rychlé pořízení měli zvážit i ti, kteří spotřebitelům poskytují zcela jiné služby, případně prodávají zboží.

Na první pohled se získání živnostenského oprávnění jeví jako krátkodeché řešení, neboť tak jako tak budou muset nejpozději do konce února příštího roku všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů požádat o příslušné povolení České národní banky, které podnikatel s jinou primární podnikatelskou aktivitou jen těžko získá. Nabízí se proto otázka, proč se vůbec pouštět do akce s živnostenským úřadem a zda není lepším řešením jednoduše přestat umožňovat dlužníkům postupné splácení jejich dluhů, případně se vzdát všech nároků na úroky či úroky z prodlení. To je určitě alternativa, která je možná a pro mnohé i schůdná. Přesto i dočasné řešení s živnostenským oprávněním, které není ničím jiným než získáním času navíc, stojí za zvážení. V současné době se totiž před Soudním dvorem Evropské unie projednává věc, v jejímž případě rozhodnutí může zásadním způsobem redefinovat působnost regulace spotřebitelských úvěrů právě pro oblast splátkových dohod. Je možné, že rozhodnutí bude příznivé (úročené splátkové dohody budou mimo regulaci) a že se jej dočkáme ještě předtím, než "vyexpiruje" možnost poskytovat spotřebitelské úvěry na základě živnostenského listu.