Nový zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

15.08.2023

Zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci podléhají od začátku srpna zcela nové regulaci, která jim ukládá zavést opatření k ochraně fyzických osob, které upozorní na možné protiprávní jednání, se kterým se setkají při své práci (nebo jiné obdobné činnosti) pro daného zaměstnavatele. Konkrétně jde o zákon č. 171/2023 Sb., kterým byla do českého právního prostředí implementována příslušná Směrnice EU o whistleblowingu.

Povinné subjekty jsou podle nové regulace povinny zejména:

  • zavést vnitřní oznamovací systém pro přijímání a správu oznámení, přijmout oznámení a zajistit jeho zpracování.
  • jmenovat tzv. příslušnou osobu, která se bude oznámením zabývat a vyhodnocovat je,
  • informovat každého oznamovatele o přijetí a výsledcích šetření jeho oznámení,
  • zajistit, aby žádný oznamovatel nebyl vystaven tzv. odvetným opatřením.

Vnitřní oznamovací Tento systém musí umožňovat oznamování podezření na protiprávní jednání, kterého se zaměstnavatel dopustil nebo se dopustit může, a to s využitím různých způsobů, například písemně, elektronicky nebo telefonicky. Oznamovatel musí být anonymní, pokud o to požádá. Jak je uvedeno výše, nový zákon chrání oznamovatele před případnými odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele. Za zakázaná odvetná opatření je přitom třeba považovat mj. ukončení pracovního poměru, snížení mzdy, převedení na jinou práci či odvolání z vedoucího pracovního místa.

Zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci mají na zavedení vnitřního oznamovacího systému čas do 15. prosince 2023.