Novela zákona o silničním provozu

18.09.2023

Na konci června 2023 schválila poslanecká sněmovna připravovanou novelu zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.). Novela byla již schválena senátem, podepsána prezidentem a vyhlášena pod č. 271/2023 Sb.

Novela, jejíž rozhodující části vstoupí v účinnost na počátku roku 2024, přináší jednodušší bodový systém, přísnější pokuty za závažné přestupky, možnost řídit osobní vozidlo již od 17 let věku, institut řidičského průkazu na zkoušku a otevření možnosti ke zvýšení maximální rychlosti na dálnicích na 150 km/h.

Změny bodového systému

Bodový systém čekají největší změny od jeho zavedení v roce 2006. Za přestupky vedoucí k závažným nehodám čekají na řidiče přísnější postihy, naopak méně závažné přestupky by měla řešit jenom pokuta.

Bodové sankce budou od roku 2024 nově rozdělené jen na tři sazby místo dosavadních pěti: řidič může nově dostat šest, čtyři nebo dva trestné body. U nejzávažnějších přestupků bude platit pravidlo dvakrát a dost (protože bodů je maximálně dvanáct), u čtyřbodových třikrát a dost. Současně to ovšem znamená, že kvůli nejzávaznějším přestupkům už řidič nedostane sedm trestných bodů jako dosud, ale jen šest.

Za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí nově zákaz řízení na rok a půl místo dosavadního jednoho roku. Při odmítnutí testu na alkohol nebo jinou návykovou látku může přijít až tříletý zákaz řízení a pokuta ve správním řízení do 75 tisíc korun.

Za jízdu na červenou, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz nebo otáčení či couvání na dálnici bude nově ukládána bloková pokuta 4500 až 5500 Kč místo dosavadních maximálně 2500 Kč. Když řidič odmítne zaplatit na místě, může dostat v přestupkovém řízení pokutu mezi sedmi až pětadvaceti tisíci.

Při vysokém překročení rychlosti (o 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec) bude nově hrozit v přestupkovém řízení pokuta až 25 tisíc Kč (dosud maximálně 10 tisíc) a k tomu šest bodů místo pěti. U překročení rychlosti v obci o 20 km/h nebo o 30 km/h mimo obec počítá novela s blokovou pokutou 2500 až 3500 Kč a čtyřmi body.

Tresty naopak klesnou u prohřešků, které ministerstvo označuje jako bagatelní. Mezi ně patří nejen zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h, ale také třeba nerozsvícená světla, špatné parkování (včetně místa pro invalidy), vyhazování věcí z auta za jízdy, obtěžování ostatních nadměrným hlukem či rozstřikováním kaluží, porušení zákazu zastavení nebo stání nebo jízda bez pásů (přepravovaná osoba).

Pokud o to řidič požádá, bude automaticky informován o každém záznamu bodů prostřednictvím SMS, e-mailu nebo prostřednictvím datové schránky.

Řízení od 17 let

Novela umožňuje získat řidičské oprávnění skupiny B a řídit na základě něj již od 17. narozenin. Podmínkou je ale přítomnost a dohled mentora, který splňuje stanovené charakteristiky (vyzrálost, bezúhonnost, dohledatelnost) a jehož povinnosti jsou obdobné učiteli v autoškole (zákaz alkoholu, zdravotní způsobilost, sezení na předním sedadle, pozornost).

Řidičský průkaz na zkoušku

Další novinkou, kterou novela přináší, je institut řidičského průkazu na zkoušku, který vychází z rakouského či německého modelu. Půjde o preventivní opatření pro začínající řidiče po dobu dvou let od získání prvního řidičského oprávnění (bez ohledu na jejich věk). Když řidič v této dvouleté lhůtě spáchá trestný čin či přestupek za šest bodů nebo se zákazem řízení, bude muset kromě sankce navíc absolvovat dopravně psychologickou přednášku a školení začínajících řidičů.

Selektivní zvýšení maximální rychlosti na dálnici

Základní maximální rychlost na dálnici zůstává zůstane 130 km/h, ale místní úpravou (značkami) bude možné ve vybraných úsecích zvýšení až o 20 km/h. První takové úseky by se podle ministerstva dopravy měly objevit do dvou let. Podmínkou bude mimo jiné to, že takové úseky budou mít proměnlivé značení, aby třeba při prudkém dešti, silném provozu nebo nehodě nařídilo pomalejší jízdu.