Centrální registr plných mocí

20.06.2024

Počátkem července 2024 nabývá účinnosti zákon č. 125/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a některé další související zákony.

Uvedené novela zavádí tzv. centrální registr zastupování jako součást Registru práv a povinností, který poskytuje digitální služby pro všechny orgány veřejné moci. Registr by měl zjednodušit využívání úředních služeb v zastoupení. Registr bude nově evidovat existenci a rozsah oprávnění k zastupování, a to jak zákonná tak smluvní zastoupení. Bude tak evidována jednoznačná identifikace osoby jednající jménem jiného subjektu. Řízení životního cyklu těchto oprávnění umožní jejich upravení a zrušení. Systém by měl podporovat rovněž správu substitučních plných mocí.

Přínos nového systému by měl spočívat v tom, že úřady si existenci a platnost příslušné plné moci samy ověří, díky čemuž by měla odpadnout nutnost předkládání tištěných dokumentů. Podepisování plných mocí by mělo probíhat prostřednictvím již existující funkcionality identity občana; jejich udělování a odvolávání tedy bude možné na dálku. Plné moci by mělo být možné vložit do Registru s určenou dobou trvání nebo i na dobu neomezenou. Například v případě podávání daňového přiznání externím daňovým poradcem nebude třeba plnou moc dokládat opakovaně pro každé další období, pokud již bude v systému evidována.

Databáze by měla obsahovat vzory plných mocí pro vybrané situace, ale do systému bude možné vkládat i vlastní dokumenty.