Korporátní právo

zakládání a správa společností

Poskytované služby

Zakládání společností

 • úvodní poradenství spojené se záměrem klienta založit společnost
 • volba nejvhodnějšího typu společnosti
 • step plán založení

Příprava dokumentace

 • kompletní zakládací dokumentace včetně návrhu na rejstříkový soud
 • podání návrhu za klienta
 • smlouvy o výkonu funkce pro budoucí statutární orgány
 • související komunikace s notářem včetně asistence při samotném zakládacím aktu

Poradenství při nezbytných krocích při a po založení společnosti

 • v případě potřeby zajištění sídla společnosti a souhlasu s umístěním sídla společnosti
 • vkladová povinnost a její splnění včetně zřízení bankovního účtu
 • výběr živností a jejich zřízení na živnostenském úřadě
 • daňové povinnosti a registrace u finančního úřadu

Corporate secretarial services

 • každoroční plnění povinností spojených se společností
 • příprava zápisů z valných hromad