Investiční fondy

konzultace, zakládání a compliance

Poskytované služby

Úvodní konzultace 

  • vyjasnění záměru klienta 
  • představení jednotlivých typů investičních fondů
  • volba nejlepšího řešení pro potřeby klienta

Založení investičního fondu

  • příprava veškeré nezbytné dokumentace pro založení investičního fondu
  • související komunikace s notářem včetně asistence při samotném zakládacím aktu
  • registrace fondu ve veřejném rejstříku a asistence s daňovou registrací
  • veškerá jednání spojená se získáním licence u správních orgánů

Ad hoc právní poradenství

  • právní poradenství na ad hoc bázi související s fungováním investičního fondu