Podpora compliance a změnových projektů

 zajištění souladu mezi obchodními záměry a právními předpisy

Potřebujete odbornou právní podporu související s nutnými změnami, které musíte provést z důvodu přijetí nového právního předpisu, případně hodláte zavést nový obchodní produkt? Nabízím vám své bohaté zkušenosti s obdobnými projekty.

Mé služby v této oblasti spočívají primárně v identifikaci dopadů příslušné změny na smluvní a jinou dokumentaci, podnikatelská oprávnění a licence, vnitřní předpisy, corporate governance a obchodní či provozní procesy. Poskytovaná služba může mít podobu právního poradenství v průběhu projektu ad hoc podle vašich potřeb či přímém zapojení v projektovém týmu. Součástí dodávky může být i samotný projektový management a je tedy možné realizovat celý projekt na klíč.

Mám bohaté zkušenosti s jednáními o licenčních záležitostech například se zástupci České národní banky a jsem připraven vás v příslušném správním řízení zastupovat.

Nabízené služby

Rozdílová právní analýza

Dopadová analýza

Studie proveditelnosti / posouzení souladu (compliance review)

Stálá compliance asistence

Konzultační podpora či účast ve změnovém projektu

Revize smluvní dokumentace včetně všeobecných obchodních podmínek

Revize vnitřních předpisů

Zajištění nového povolení včetně zastupování v licenčním řízení

Příprava a realizace změnového projektu "na klíč"

Školení zaměstnanců